HomeCompany ProfileProduct & ServiceCustomer ZonePortfilio Contact Us
    ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้าก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัทได้รับใช้ท่าน ระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การทำงานและการสื่อสารระหว่างท่านและบริษัทมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านที่เป็นลูกค้าของเราจะได้รับ Account เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ ซึ่งท่านจะได้พบกับระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น
Email :    
Password :  
- ท่านสามารถตรวจสอบว่าบริษัทดำเนินโครงการของท่านไปถึงไหนแล้ว มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง
- ท่านสามารถแสดงข้อคิดเห็น แนะนำในขั้นตอนต่างๆ ในโครงการของท่านได้ตลอดเวลา
- ท่านสามารถส่งข้อมูลในการพัฒนาโครงการที่อยู่ในรูปของไฟล์ให้แก่บริษัทได้โดยตรง
- ท่านสามารถตรวจสอบดูประวัติการทำงาน ความคืบหน้าในแต่ละช่วงได้
- ท่านสามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบงานของบริษัทได้ตลอดเวลา โดยจะมีการตอบสนองไปยังทันภายในวันทำการถัดไป
- ท่านจะได้พบกับข้อแนะนำเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในระบบงานของท่าน

  ลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีรหัสผ่าน หรือลืมรหัสผ่านกรุณา Click และกรอกข้อมูลของท่านและส่งไปยังบริษัท ท่านจะได้รับการตอบสนองภายในวันทำการถัดไป หรือถ้าในกรณีเร่งด่วนกรุณาโทรศัพท์ไปที่ 0-2937-3755 ได้ในเวลาทำการครับ
     
     
  Site Map
  Copyright 2006 © IT-CAT Co., Ltd. All rights reserved.