ระบบบริหารกิจการรถขนส่ง - Transport System

Transports Managment System

ระบบ Transports Managment System (Web Application) เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Logistics โดยเน้นในด้านการจัดการ managment ภายในบริษัท การออกใบเสนอราคา การจองตู้คอนเทนเนอร์ Booking  การวางแผนการขนส่งเพื่อให้ได้จำนวนรอบการทำงานที่สูงสุด การจัดการสถานที่ขนส่ง การออก Invoice การจัดการเรื่องพนักงานขับรถ ออกเงินเดือน การจัดการรถหัวลาก Tractor , Trailer หรือแม้กระทั้ง Truck ทั้งยังสามารถรายงานสถานะตู้สินค้าตั้งแต่จากท่าเรือจนกระทั้งถึง warehouse ได้

ระบบ Transports Managment System นี้นับว่าเป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทด้านการจัดการขนส่งสินค้า    ซึ่งบริษัท IT-CAT ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการพัฒนาและสร้างระบบงานนี้

 

16.gif
17.gif
18.gif