ระบบจัดเก็บค่าขยะ

      ระบบจัดเก็บค่าขยะ เป็นระบบที่ใช้งานในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต. เป็นต้น ระบบนี้จะดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะทั้งระบบ เช่น

  • รายชื่อผู้ต้องเสียค่าขยะ
  • ค่าขยะแต่ละรายที่แตกต่างกันกรณีเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย โรงงาน
  • การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จ
  • การออกรายงานต่าง ๆ

22.gif

การ Login เข้าสู่ระบบ


 

23.gif

หน้าหลักของระบบ


 

24.gif

รายการใบแจ้งหนี้