ระบบบริหารโรงเรียนสอนพิเศษ

      ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้บริหารโรงเรียนสอนพิเศษ โดยมีความสามารถดังนี้

  • สามารถเปิดสอนได้หลายหลักสูตร และหลายห้อง
  • สามารถเพิ่มและจัดผังห้องเรียนได้เอง
  • สามารถรับสมัครนักเรียนโดยระบุที่นั่งได้เลย
  • สามารถคำนวนส่วนลดได้
  • สามารถคิดค่าใช้จ่ายและแบ่งรายได้แก่ อาจารย์แต่ละท่านได้
  • สามารถออกรายงานต่าง ๆ
  • สามารถบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

25.gif

การ Login เข้าสู่ระบบ


 

26.gif

การรับสมัครนักเรียน


 

27.gif

การจัดการผังห้องเรียน