ระบบบรหารงานภายในองค์กร - บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จำกัด

      บริษัท Metrology Technical จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบเทียบ ซ่อม จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องวิจัย และหน่วยงานราชการ

      เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พัฒนา Web Application เพื่อบริหารจัดการภายในบริษัท  Metrology Technical ทั้งหมด ตั้งแต่บริหารงานบุคคล งานขาย งานซ่อมบำรุง เป็นต้น

 


ระบบ Login

 


ข้อมูลของลูกค้า

 


รายงานการขายและติดตั้ง