ระบบบริหารสมาคมฌาปนกิจ - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ระบบนี้เป็น Web Application ที่ใช้ในการบริหารจัดการสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งหมื่นราย หน้าที่ของระบบนี้คือควบคุมรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสมาคมของสมาชิกทุกคนตั้งแต่การรับเงินจากสมาชิกใหม่ การชำระเงินค่าสงเคราะห์ การแจ้งเพื่อรับเงินสงเคราะห์ การตรวจสอบยอดเงินของสมาชิกแต่ละคน มีการปรับปรุงสมุดประจำตัวของสมาชิกซึ่งคล้ายกับสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 

 OCS17.gif

ระบบ Login


 

 OCS16.gif

หน้าหลัก


 

 15.gif

ข้อมูลทั่วไป