ระบบบริหารจัดการเช็คภายในบริษัท

บริษัท เลิศสยามสตีล จำกัด เป็นผู้นำเข้าสแตนเลส และ เหล็กจากต่างประเทศ โดยเน้นที่มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม โดยบริษัทนั้นมีนโยบายพัฒนาโปรแกรมระบบเช็คขึ้นมาใช้ภายในบริษัทเพื่อบริหารจัดการให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติที่สามารถเปิดเผยได้บางส่วนดังนี้

   - บันทึกรับเช็คประจำวัน
   -
แยกเช็คตามบัญชีธนาคาร
   - ระบบตรวจสอบเช็คผ่านหรือไม่
   - และระบบพิมพ์เช็ค รวมถึงรายงานต่างๆ

ซึ่งบริษัทไอที-แคท จำกัดของเราได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาและสร้างระบบขึ้นมา

lssCheque.PNG

รูปแสดงระบบ บันทึกรับเช็คประจำวัน

lssCheque2.PNG

รูปแสดงระบบเช็คผ่าน

lssCheque3.PNG

รายงานตัวอย่างบางส่วน