ระบบบริหารสินค้าคงคลัง LSS 1.0

บริษัท เลิศสยามสตีล จำกัด เป็นผู้นำเข้าสแตนเลส และ เหล็กจากต่างประเทศ โดยเน้นที่มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม  ซึ่งบริษัทนั้นมีนโยบายนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

LSS Managment 1.0 จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็นโปรแกรมซึ่งเอาไว้บริหารจัดการสินค้าคงคลังภายในบริษัทซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยหลายส่วนดังนี้
- ออกใบเสนอราคาในส่วน Customer
- ออกใบ PO จัดซื้อในส่วน Supplier (Purchase Order)
- ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า Customer
- ระบบจัดการข้อมูล Supplier
- ระบบจัดการบัญชีธนาคารบริษัท
- ระบบจัดการข้อมูลพนักงานและคนขับรถ
- ระบบจัดการข้อมูลสินค้าภายในบริษัท

ซึ่งบริษัท ไอที-แคท จำกัดของเราได้รับความไว้วางใจในการที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา

lss.png

ระบบจัดการบริหารสินค้าคงคลัง LSS 1.0

lss1.png

                        ระบบ Order ในการรับรายการสินค้าจากลูกค้า ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 9,000 รายการ

lss2.png

 ออกบาร์โค้ดติดในตัวสินค้า

lss3.png

ตัวอย่างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้า