ระบบบันทึกข้อมูลการใช้จุดพักรถขนส่ง

ePublic Truck

 

truck 
ขาเข้า

 

truck 

report

 

truck

report