ระบบบริหารจัดการคนไข้ แผนก Endoscopic ภายใน โรงพยาบาลภูมิพล
ระบบบริหารจัดการคนไข้ แผนก Endoscopic ภายใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช

Endoscopic Managment 1.0 ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็นโปรแกรมซึ่งเอาไว้บริหารจัดการคนไข้ ทำประวัติคนไข้ โรคที่เป็น เก็บภาพจากการวินิฉัยของแพทย์  และออกรายงานต่างๆ ได้

ทางกองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพล ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้เรา บริษัท ไอที-แคท จำกัด ในการที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา

โดยระบบประกอบด้วย
1.การเก็บประวัติคนไข้
2.การเก็บประวัติแพทย์
3.การเก็บภาพจากการวินิฉัยคนไข้
            - image croping ภาพจากการ x-ray ตัดในส่วนที่ไม่ต้องการได้
4.ค้นหาผู้ป่วยจาก category ต่างๆ ได้
5.Back Up ข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ ได้ 
6.ส่งออกแฟ้มในรูปแบบ word excel และ html ได้
7.ออกรายงานประวัติพร้อมภาพจากการวินิฉัยได้

ตัวอย่าง หน้าจอการเพิ่มคนไข้ตัวอย่างระบบ ค้นหา คนไข้


 ตัวอย่างรายงานบางส่วน


 ตัวอย่างรายงานประวัติคนไข้