Website - jewelryup.com

jewelryup.com เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องเงินแบบขายส่ง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ และดำเนินกิจการ Online อย่างเต็มรูปแบบ

เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลในระบบที่ Online ทั้งหมดของ  jewelryup.com โดยดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ http://www.jewelryup.com ซึ่งเป็น E-Comerce อย่างเต็มรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น

  • ระบบหน้าร้าน Online ที่เจ้าของสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามเทศกาลต่าง ๆ
  • ระบบ E-Catalog ที่แสดงสินค้าได้หลายระดับ การค้นหาและเข้าถึงสินค้าแต่ละตัวทำได้ง่าย
  • ระบบ Shopping Cart ที่รองรับการสั่งสินค้า Online
  • ระบบ Order Management ระบบจัดการ Order ทั้งการยกเลิก การ Confirm และการส่งสินค้า
  • ระบบ PO ที่สามารถออกใบ PO เพื่อสั่งสินค้าเข้า Stock ได้

 

1.gif 
รูปแสดงหน้าร้าน Online

 

2.gif 

รูปแสดง Catalog สินค้า

 

3.gif

รูปแสดงรายละเอียดสินค้าและการสั่งสินค้า