ระบบซ้อนภาพพิมพ์

RAJA PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัท ราชาโปรดักส์ จำกัด

แหล่งรวมสินค้าเซรามิคที่มีคุณภาพ ราคาถูก โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง สินค้าประเภท แก้ว Mug เซรามิค ซึ่งทางบริษัทฯของเราเป็นผู้ผลิตโดยตรง และเหตุผลนี้เองเรา  จึงสามารถถ่ายทอดงานของลูกค้าลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว โดยทางบริษัทฯ  ของเราจะเป็นผู้นำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม โดยยึดถือ "ความพึงพอใจของลูกค้า"เป็นหลักสำคัญ

ทาง บริษัทราชาโปรดักส์จำกัด นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริการให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทได้ไว้วางใจให้เรา  พัฒนาซอฟท์แวร์ โปรแกรมพิมพ์ภาพ สำหรับบริการ Paint  โดยรับภาพจากลูกค้า เพื่อพร้อมเตรียมพิมพ์ลงบนเครื่องเคลือบเซรามิค อย่างอัตโนมัติ ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า ลดต้นทุนซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ  เพิ่มยอดขายผู้ประกอบการรายย่อย

ตัวอย่างแก้วที่บริษัทราชาโปรดักส์จำกัด ให้บริการแก่ท่าน

ตัวอย่างภาพแก้วที่ Paint ลวดลายRAJA Products 1.0 โปรแกรมนี้มีลักษณะคล้าย ตู้สติ๊กเกอร์ sticker คือรับภาพจากผู้ใช้งานไปใส่ในกรอบภาพได้  โดยประกอบด้วยระบบย่อยหลายส่วนดังนี้

- จัดกลุ่ม หมวดหมู่ หมวดหลัก หมวดรองของกรอบภาพได้
- เพิ่มกรอบภาพใหม่ๆ เข้าไปในหมวดหมู่ที่จัดไว้ได้
- แทรกภาพจากลูกค้า เข้ามาในกรอบภาพได้อย่างอัตโนมัติ
- แทรกอักษร ข้อความ ได้ตามต้องการ
- แทรกอักษรในลักษณะ wordart ได้
- ติดต่อกล้อง webcam รับภาพจากลูกค้าได้โดยตรง
- ย่อขยายภาพ ตัดภาพ ในส่วนเฉพาะที่ต้องการใช้งานได้
- สั่งพิมพ์ภาพได้ทันที
- สั่งพิมพ์ภาพย้อนหลัง หรือภาพที่ต้องการได้


เลือกกรอบภาพตามต้องที่ได้ทำการออกแบบไว้

ภาพที่ 1 กรอบภาพที่ออกแบบตามต้องการอย่างอิสระ ในส่วนที่เว้นวาง เพื่อแทรกรูปของเราหรือของลูกค้า

โดยภาพจากลูกค้า browse ได้ตามต้องการ

แทรกภาพจากลูกค้า 

ภาพที่ 2  สามารถแทรกภาพของเราเข้าไปในกรอบภาพได้

แทรกข้อความในลักษณะ WordArt ได้ พร้อมระบุตำแหน่ง

ภาพที่ 3 แทรกอักษรที่ต้องการในลักษณะ WordArt  เข้าไปในภาพได้ พร้อมระบุ ตำแหน่งอักษรได้อย่างอิสระ และง่ายดาย

                รูปแบบ font wordart

3.1  รูปแบบ font ที่เลือกในรูปแบบ WordArt


สร้างข้อความแทรกในลักษณะ WordArt ได้

ภาพที่ 3.2 สร้างข้อความในลักษณะ wordart แทรกเข้าไปในภาพ พร้อมกำหนดตำแหน่งแบบอิสระ หรือข้อความ ตามต้องการ

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์

ภาพที่ 4 เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ได้

ตัวอย่างการพิมพ์

ภาพที่ 5 ตัวอย่างภาพที่พิมพ์ และนำใช้ในเครื่องบนเครื่องเคลือบเซรามิค

รูปกรอบภาพ ก่อนการทำงาน

รูปที่ 5.1 ตัวอย่าง กรอบภาพ ที่ได้ทำการออกแบบไว้แล้ว  ช่องว่างที่เว้นไว้ออกแบบอย่างอิสระ 

หลังการทำงาน

รูป 5.2 ตัวอย่างหลังการแทรกภาพลูกค้า  และข้อความตามต้องการ


สำหรับท่านใดต้องการ ของชำร่วย หรือ ของ Premium   ไปเยี่ยมชม หรือจะสั่งสินค้าจากบริษัท ราชาโปรดักส์ ได้นะค่ะ      

เข้าชมได้ที่
 http://www.rajaproducts.com