HomeCompany ProfileProduct & ServiceCustomer ZonePortfilio Contact Us

Solution เป็นสิ่งที่เราบริการลูกค้าที่มากกว่าการพัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟท์แวร์  แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขันกับคู่แข่งได้สูงยิ่งขึ้น

IEnergy
NSP
SHIMAX
Water
Printery System
Database Replication and Synchronization
  

 "GO Online" เป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำกำลังพาตัวเองไปสู่แนวคิดดังกล่าว ด้วยความสามารถของ Web Base Technology ทำให้เราหลุดพ้นจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา ดังนั้นบริษัทไอที-แคท จึงมุ่งเน้นในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้สามารถช่วยท่านในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร หรืออาจจะเปลี่ยน Website ของท่านให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ท่านได้
E-catalog for E-Shopping - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Time Attendance Control - Thaioil Public Company Limited
ระบบบันทึกและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ - บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระบบบรหารงานภายในองค์กร - บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จำกัด
Website - orientalnature.com
Website - kamolporn.com
Website - pendulum.co.th
Website - fulbrightthai.org
ระบบรับสมัครงาน และสิทธิ์ประโยชน์ลูกจ้าง - STAR
Time Attendance Control - บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน).
ระบบควบคุมคลังสินค้า - บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
Website - newschool.in.th
Website - panmilconsul.com
Website - dconproduct.com
Website - sunrisetravel.co.th
Website - maxtors-inter.com
Website - jewelryup.com
website - roomp.net
Website - eminentgym.com
Website - mtec.co.th
Website - lasco-design.com
Website - askn.co.th
Website - td-human.com
Website - ame-mine.com
Website - chachoengsao.ect.go.th
ระบบบริหารสมาคมฌาปนกิจ - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ระบบ CRM - SAI International Co., Ltd.
ระบบบริหารกิจการรถขนส่ง - Transport System
ระบบบันทึกข้อมูลการใช้จุดพักรถขนส่ง
ระบบควบคุมการขาย -  GEO International Thai  Co., Ltd.
   

 นอกจากความสามารถที่มีความสลับซับซ้อน ยังมีความต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ดังนั้น Windows Base Technology ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Web Service ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Online ไม่ด้อยไปกว่า Web Application เลย
ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
ระบบงานโยธา
ระบบจัดเก็บค่าขยะ
ระบบซ้อนภาพพิมพ์
ระบบบริหารจัดการคนไข้ แผนก Endoscopic ภายใน โรงพยาบาลภูมิพล
CCR Stock
ระบบบริหารจัดการเช็คภายในบริษัท
ระบบบริหารสินค้าคงคลัง LSS 1.0
ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก
ระบบบริหารโรงเรียนสอนพิเศษ
   

 ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร ๆ เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึง Mobile Device จึงได้รับความสนใจและกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาระบบงานบน Mobile Device ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น เพราะทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำกัด
Mobile Billing
Mobile Numeric Keyboard
 

 งานวิจัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราเน้นในการประยุกต์ให้ใช้ได้จริง บางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ในโลก แต่ก็เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
IT-CAT Talking Dictionary
IT-CAT Radio
IT-CAT Calendar
IT-CAT Post It
IT-CAT Sticker Machine 0.2
  

 

    1 ตุลาคม 2550
 บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
     
  Site Map
  Copyright 2006 © IT-CAT Co., Ltd. All rights reserved.